Medycyna pracy

Z usług poradni medycyny pracy mogą korzystać firmy (zlecając nam na podstawie umowy o współpracy obsługę swoich pracowników) oraz pacjenci indywidualni.

tel. 32 6727339  wew . 3 , tel komórkowy 515054709

telefon bezpośredni medycyna pracy 32 6736912

Badania z zakresu Medycyny Pracy:

 • badania profilaktyczne wstępne (przy przyjmowaniu pracownika do pracy),
 • badania profilaktyczne okresowe (co 1-3 lata w zależności od stopnia zagrożenia),
 • badania profilaktyczne kontrolne ( po 30 dniach niezdolności do pracy) ,
 • badania dla celów sanitarno epidemiologicznych ,
 • badania uczniów, studentów, doktorantów ,
 • badania kierowców kategorii A, B, C. D, E.

       Konsultacje przeprowadzane są przez lekarza posiadającego uprawnienia do badań profilaktycznych z zakresu Medycyny Pracy i Badań Kierowców.

        W części przypadków konieczne są konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe :

 • neurologiczna
 • laryngologiczna
 • okulistyczna
 • audiometria (przy narażeniu na hałas)
 • spirometria (pomiary pojemności oddechowych płuc)
 • RTG kl. piersiowej
 • badania psychotechniczne
 • badania laboratoryjne

        Poradnia Medycyny Pracy jest czynna od poniedziałku do piątku.

        Godziny pracy lekarzy medycyny pracy :

godziny pracy :
poniedziałek 7:30-10:00 , 11:00-15:30
wtorek 10:30-15:30
środa 10:30-15:30
czwartek 7:30 15:30
piątek 10:30-15:30