Badania Analityczne

Badania z zakresu analityki medycznej wykonywane są przez :

  • Ślaskie Laboratoria Medzyczne z Katowic ul. Żelazna 1- laboratorium jest liderem na rynku śląskim
  • Laboratorium Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu ul.Powstańców Śląskich 8

Laboratoria posiadają certyfikaty jakości zgodne z normami ISO 9001.

Pobieranie materiału do badań:

od Poniedziałku do Piątku w godzinach:  7.00 – 11.00

Odbiór wyników dnia następnego po godzinie 10-ej w rejestracji, chyba, że czas oczekiwania na wynik jest dłuższy niż jeden dzień.

Zapraszamy do kontaktu z nami oraz umówienia się na wizytę – osobiście lub

pod numerem telefonu (32) 6727339, (32) 6706069 tel. wew. 20 lub 28

W związku z koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych, tylko pacjent ma prawo do wglądu i odbioru swoich wyników badań. Nie dotyczy to wyników dzieci do 18 lat pozostających pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Osoba, która chce odebrać wyniki badań członka rodziny powinna mieć ze sobą dowód osobisty i pisemne upoważnienie. W upoważnieniu należy podać dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, nr PESEL) oraz dane pacjenta (imię i nazwisko, nr PESEL) z czytelnym podpisem pacjenta.