Badania Analityczne

Badania z zakresu analityki medycznej wykonywane są przez :

  • Śląskie Laboratoria Analityczne Zabrze ul. Moniuszki 81
  • Laboratorium Synevo Sp. z o.o. Warszawa 
  • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Powiatowego w Zawierciu ul.Powstańców Śląskich 8
  • Laboratorium Gyncentrum Sp.z o.o. Katowice ul. Żelazna 1.

Laboratoria posiadają certyfikaty jakości zgodne z normami ISO 9001.

Pobieranie materiału do badań:

od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.00 – 10.00

Odbiór wyników dnia następnego po godzinie 10-ej w rejestracji, chyba, że czas oczekiwania na wynik jest dłuższy niż jeden dzień.

Zapraszamy do kontaktu z nami oraz umówienia się na wizytę – osobiście lub pod numerami telefonu : 326727339 wew. 2, 515054709

W związku z koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych, tylko pacjent ma prawo do wglądu i odbioru swoich wyników badań. Nie dotyczy to wyników dzieci do 18 lat pozostających pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Osoba, która chce odebrać wyniki badań członka rodziny powinna mieć ze sobą dowód osobisty i pisemne upoważnienie. W upoważnieniu należy podać dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, nr PESEL) oraz dane pacjenta (imię i nazwisko, nr PESEL) z czytelnym podpisem pacjenta.